Johanniter Heilstatte

Johanniterr Heilstatte is een oude TBC kliniek in Duitsland. In 1902 in gebruik genomen voor alleen vrouwelijke patiënten, maar toen na de tweede wereldoorlog het aantal vrouwelijke patiënten daalde, werden er ook mannen opgenomen. Vanaf 1968 werd het sanatorium in gebruik genomen door het leger. Vanaf 2000 staat het leeg. Deze locatie is slechts legaal te bezoeken. Nadat we eerst een rondleiding kregen die veel te lang duurde naar onze zin, konden we aan de slag. We hebben niet alles kunnen doen omdat het al donker werd.