Charbonnage de forte Taille

Eigenlijk kwam ik maar voor one shot naar deze locatie: de piano. Echter er waren nog wel maar een paar andere leuke plaatjes te maken. Deze foto's link je nu niet meteen met een oude kolenmijn. Dat gedeelte was namelijk niet meer de moeite waard. De kolenmijn was een van de diepste kolenmijnen en werd gesloten in 1930. Sinds die tijd staat deze leeg. Bizar toch?