Maison Viron

Deze locatie was een van de eerste locaties die ik gevonden heb een aantal jaren geleden. Het huis werd gebouwd in 1928. Er woonden een baron en barones met hun 5 kinderen. De jongste, een zoon, stierf op jonge leeftijd. De baron overleed al binnen een paar jaar nadat ze er kwamen wonen. In de oorlog deed het huis dienst als oorlogsziekenhuis. Na de dood van de barones heeft een van haar dochters er nog gewoond tm 1980. Sinds die tijd staat het huis leeg.Het moet oorspronkelijk een erg mooi pand zijn geweest, waar nu toch echt wel rotte plekken in de vloeren ontstaan.